Dalbergia hupeana Hance 黃檀

常見俗名: 黃檀
臺灣物種名錄編號: 432452
金門植物誌,  CC BY-NC
金門植物誌,  CC BY-NC
金門植物誌,  CC BY-NC

地理分布

分布中國大陸各 地

呂福原, 金門植物誌, CC BY-NC

出現紀錄

  • < 10
  • >= 10
  • >= 100
  • >= 300
  • >= 500
分布範圍推估
載入中...

棲地生態

金門見於太武山叢林中。

呂福原, 金門植物誌, CC BY-NC

引用格式

Dalbergia hupeana Hance  黃檀《臺灣生物多樣性資訊網-TaiBIF》。
http://taibif.tw/zh/namecode/432452