Ganoderma formosanum T. T. Chang & T. Chen, 1984 福爾摩沙靈芝

常見俗名: 福爾摩沙靈芝
臺灣物種名錄編號: 417009
柯文俊,  CC BY-NC

地理分布

台灣。

臺灣生命大百科, 臺灣生命大百科, CC BY-NC

出現紀錄

  • < 10
  • >= 10
  • >= 100
  • >= 300
  • >= 500
分布範圍推估
載入中...

同物異名

  • Ganoderma formosana T. T. Chang & T. Chen (ending change)

棲地生態

引用格式

Ganoderma formosanum T. T. Chang & T. Chen, 1984  福爾摩沙靈芝《臺灣生物多樣性資訊網-TaiBIF》。
http://taibif.tw/zh/namecode/417009