Caridina formosae Hung, Chan & Yu, 1993 臺灣米蝦

常見俗名: 臺灣米蝦
臺灣物種名錄編號: 310820
  • 台灣特有
Cgjj,  CC BY-NC-SA
Cgjj,  CC BY-NC-SA

地理分布

出現紀錄

  • < 10
  • >= 10
  • >= 100
  • >= 300
  • >= 500
分布範圍推估
載入中...

文獻

TaiEOL Biodiversity Library

引用格式

Caridina formosae Hung, Chan & Yu, 1993  臺灣米蝦《臺灣生物多樣性資訊網-TaiBIF》。
http://taibif.tw/zh/namecode/310820?order=solr_document_3&sort=asc