Zeuxine strateumatica var. strateumatica (L.) Schltr.

Common Names: 線柱蘭, 細葉線柱蘭, 岩線柱蘭
Name code in TaiBNET: 433836
陳添財,  CC BY-NC-SA
陳添財,  CC BY-NC-SA
陳添財,  CC BY-NC-SA
台灣蘭科植物3,  CC BY-NC
彭鏡毅,  CC BY-NC
黃仕傑,  CC BY-NC
黃仕傑,  CC BY-NC
劉俊甫,  CC BY-NC
金門植物誌,  CC BY-NC
金門植物誌,  CC BY-NC
白欽源,  CC BY-NC
白欽源,  CC BY-NC
白欽源,  CC BY-NC
白欽源,  CC BY-NC
白欽源,  CC BY-NC

Distribution

零星分布於低海拔之開闊地。

楊遠波, 劉和義, 林讚標, 臺灣維管束植物簡誌, CC BY-NC

Occurrences

  • < 10
  • >= 10
  • >= 100
  • >= 300
  • >= 500
Distribution estimation
Loading...

Synonym

  • Zeuxine strateumatica (L.) Schltr., 1911 (synonym)

Quote Link

Zeuxine strateumatica var. strateumatica (L.) Schltr.  線柱蘭《臺灣生物多樣性資訊網-TaiBIF》。
http://taibif.tw/en/namecode/433836