Conoderus nigricollis (FLEUTIAUX, 1918)

Name code in TaiBNET: 421671

Distribution

Occurrences

  • < 10
  • >= 10
  • >= 100
  • >= 300
  • >= 500
Distribution estimation
Loading...

Synonym

  • Drasterius collaris Candeze, 1859 (misapplied name)
  • Prodrasterius collaris taiwanus Kishii, 1996 (synonym)

Quote Link

Conoderus nigricollis (FLEUTIAUX, 1918)  《臺灣生物多樣性資訊網-TaiBIF》。
http://taibif.tw/en/namecode/421671