Agriotes tonkinensis (Fleutiaux, 1895)

Name code in TaiBNET: 333160

Distribution

Occurrences

  • < 10
  • >= 10
  • >= 100
  • >= 300
  • >= 500
Distribution estimation
Loading...

Synonym

  • Gnathodicrus babai (Fleutiaux, 1895) (synonym)

Quote Link

Agriotes tonkinensis (Fleutiaux, 1895)  《臺灣生物多樣性資訊網-TaiBIF》。
http://taibif.tw/en/namecode/333160